Projekt RPO WM 2016

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo fundusze europejskie program regionalny i mazowsze i fundusz społecznyDrodzy Rodzice
Ogłaszamy nabór dzieci do projektu “Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie” realizowanego przez Miasto Żyrardów w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 w Żyrardowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X – Działanie dla rozwoju regionu.
Projekt jest skierowany do 15 wychowanków przedszkola posiadających zdiagnozowane potrzeby edukacyjne określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. W ramach projektu realizowana będzie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna: terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia, terapia pedagogiczna (zajęcia Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia rozwijające sprawność grafomotoryczną).
Rekrutacja odbywać się będzie w biurze projektu w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10. Liczba miejsc dla Uczestników projektu jest ograniczona a jednym z kryteriów branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym jest kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 6 września 2016 r.
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji znajdziecie Państwo w Zakładce “Projekt RPO WM 2016″ . Dokumenty rekrutacyjne, które składacie Państwo znajdziecie Państwo w Regulaminie Rekrutacji i Udziału dziecka w projekcie tzn.:
1)         formularz zgłoszeniowy (załącznik Nr 1),
2)         deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik Nr 2 )
3)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik Nr 3 )
4)         oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik Nr 4)
5)        orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest dyrektor przedszkola Beata Las – Opolska, tel. 468553044, e-mail. mip10@zyrardow.pl oraz Pani Sylwia Matejek – Gnacińska Urząd Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II Nr1, tel. (46) 858 15 70.  Zapraszamy.